Opracowania wspierające działalność sektora w zakresie edukacji i budowania kapitału ludzkiego w sektorze

CKP Rekomendacje dotyczące wyposażenia placówek kształcenia praktycznego

IPRK Rekomendacje do opisania kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w sektorze przemysłu mody

moda komunikaty  Opracowanie merytoryczne materiałów informacyjnych o Radzie

Opracowania wspierające działalność sektora w zakresie edukacji i budowania kapitału ludzkiego w sektorze