Konferencja 16 października 2018r.

W dniu 16 października w Łodzi na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej odbyła się coroczna Konferencja Sektorowej Rady do spraw kompetencji Mody i innowacyjnych Tekstyliów.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział, a  nieobecnych zapraszamy za rok.

Podczas konferencji trwała ożywiona dyskusja nad  kluczowymi dla sektora problemami, głównie dotycząca  braku kadr,  koniecznych do podjęcia   działań prowadzących do zwiększenia naboru do szkół kształcących  na potrzeby sektora i współpracy przedsiębiorstw ze szkołami.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie konferencji i prezentacje.

podsumowanie konferencji

Obraz sektora

Szkoła Częstochowa

Szkoła Białystok

Szkoła Grudziądz

sytuacja w edukacji

Doradztwo zawodowe

Prezentacja Wydziału Politechnika Łódzka

Hyde Park

Przepis na Rozwoj Konrad_Jaszczynski

 

Opracowania wspierające działalność sektora w zakresie edukacji i budowania kapitału ludzkiego w sektorze

CKP Rekomendacje dotyczące wyposażenia placówek kształcenia praktycznego

IPRK Rekomendacje do opisania kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w sektorze przemysłu mody

moda komunikaty  Opracowanie merytoryczne materiałów informacyjnych o Radzie

Zaproszenie na konferencję 16 października 2018r.

 

Łódź, 3.10.2018r.

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia  serdecznie zapraszamy            do udziału  w corocznej Konferencji Rady, która odbędzie się w dniu 16 października 2018r. w Auli W33  III piętro Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w Łodzi                        ul. Żeromskiego 116 budynek  W4 w godzinach 10.30 – 16.30.

 

Konferencja jest doskonałą okazją do podzielenia się przez jednostki edukacyjne, przedsiębiorców sektorowych i organizacje wspierające rozwój sektora odzieżowo – tekstylnego  spostrzeżeniami w zakresie zmian zachodzących w edukacji i biznesie zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym.

Konferencja Sektorowej Rady   jest odpowiedzią  na jeden z kierunków polityki oświatowej naznaczony przez MEN jakim jest – Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami i rozwoju  doradztwa zawodowego.

 

Mamy nadzieje, że zechcecie Państwo przyjąć nasze zaproszenie i licznie weźmiecie udział  w konferencji. Oprócz programu konferencji, który prezentujemy poniżej będziemy mieli unikalną okazję zwiedzenia wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej, jedynego w Polsce kierunku państwowego kształcącego kadry na potrzeby naszego sektora. Dodatkowo, chętnych zapraszamy do pozostania w Łodzi i w godzinach wieczornych wzięcia udziału w jednym z wydarzeń Konkursu   ŁÓDŹ YOUNG FASHION AWARD jakim będzie pokaz  w   Zatoce  Sportu na  Al. Politechniki 10 w Łodzi .

 

Program Konferencji:

10.00 – 10.30 Rejestracja  uczestników
10.30 – 11.00 Powitanie i wprowadzenie do konferencji z prezentacją   o sytuacji  sektora

odzieżowo – tekstylnego w Polsce.

11.00 – 11.15 Podpisanie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej

a  reprezentantami pracodawców w zakresie współpracy

11.15 – 11.45 Wręczenie przez  przedstawicieli  PARP nominacji   przedsiębiorcom, szkołom

i organizacjom   otoczenia biznesu   na członków Sektorowej Rady

11.45 – 12.00 Prezentacja kierunków kształcenia Wydziału  Technologii Materiałowych                             i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 -12.30 Sytuacja szkół zawodowych kształcących na potrzeby sektora – wyniki naboru,

dokonania, problemy

12.30 – 13.00 „Hydepark” – otwarta dyskusja o problemach  pracodawców i szkół
13.00 – 13.45 Dzielmy się „dobrymi praktykami” – prezentacja szkół i pracodawców                              w zakresie współpracy
13.45 – 14.00 Doradztwo zawodowe kluczem do naboru uczniów do szkół
14.00 – 14.15 „Chwalmy się” – Prezentacja spotów budujących wizerunek sektora
14.15 – 14.30  Działania Rady wspierające rozwój sektora i edukacji sektorowej
14.30 – 14.45  Programy zagraniczne, krajowe i regionalne dla przedsiębiorców i szkół
14.45 – 15.00 Rekomendacje sektorowej Rady  dla  tematów objętych konkursem PARP dla

sektora w zakresie  dofinansowania różnorodnych form podnoszenia kwalifikacji

przedsiębiorstw – 7 milionów dla sektora do roku 2023

15.15. -15.45 Lunch
15.45 -16.30 Zwiedzanie Wydziału  Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Politechniki Łódzkiej

Zgłoszenie udziału z podaniem  Imienia i Nazwiska uczestnika, nazwą instytucji prosimy przesłać na adres: b.slaby@altex.com.pl  do dnia  10 października 2018r.

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Sektorowej Rady ds. Kompetencji MODA i Innowacyjne Tekstylia

w dniu 16 października 2018r. w Łodzi

 Aula W33  III piętro

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

Łódź  ul. Żeromskiego 116 budynek  W4  

 

 

Nazwa Instytucji  

 

 

 

 

Pełen Adres  

 

 

 

Kontakt telefoniczny  

 

 

 

Kontakt e-mailowy  

 

 

Imię i Nazwisko uczestników  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie proszę odesłać na adres: b.slaby@altex.com.pl  do dnia  10 października 2018r.

 

 

Opracowania wspierające działalność sektora w zakresie edukacji i budowania kapitału ludzkiego w sektorze

Filmy promujące sektor i edukację zawodową

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania do celów promocyjnych z filmów Hasło dostępu –  lewiatan

ZAWÓD PROJEKTANT
https://vimeo.com/249391212

DEBATA SEKTOROWA 19 Kwietnia 2018r. TARGI TECHCONFEX HALA EXPO ŁÓDŹ

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy  przedstawicieli władz centralnych i samorządowych;  dyrektorów i nauczycieli  z  Szkół  Przemysłu Mody, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji otoczenia biznesu oraz  instytucji rynku pracy   na  II Debatę Sektorową organizowaną przez Radę Sektorową ds. Kompetencji .

Udział w debacie   potwierdzili   przedstawiciele  ministerstw, władz samorządowych i PARP.

Przewodnie hasło  tegorocznej debaty  -” Z Radą ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych  Tekstyliów  w drodze po sukces”.

Termin  19.04.2018

MiejsceTargi   TECHCONFEX w hali EXPO Al. Politechniki 4.  SALA KONFERENCYJNA I PIĘTRO / http://techconfex.pl 

 

Debata  jest częścią projektu: „Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów”,   finansowanego  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Oś priorytetowa II –  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w ramach umowy nr POWR.02.12.00-00-0008/16-02

Program

PROGRAM

9.00 – 11.00  – networking TECHCONFEX

11.00 – 11.10 – Otwarcie debaty powitanie gości Konrad Bilski

11.10 -11.30 – Rada ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów    wspiera rozwój  sektora 2017- 2018

11.30 – 11.45 – Podsumowanie V edycji Olimpiady Ogólnopolskiej z zakresu Projektowania i   wytwarzania odzieży

11.45 – 12.15 –  Szkoły z sukcesem – prezentacje szkół  z Nowego Sącza i Warszawy

12.15 – 12.45  – Przedsiębiorstwa wspierające  rozwój branży modowej  –  Norman, Recte

12.45 – 13.00 – Studia z Modą – prezentacje uczelni – ASP, Politechnika Łódzka, Via Moda

13.00 – 13.15 – Start na szycie – prezentacje  kształcenia alternatywnego – Ciekawe Szycie

13.15- 13.30 –  Sektorowa Rama Kwalifikacji, jako rozwiązanie na pozyskanie   wykwalifikowanych kadr dla  przemysłu mody   – Rafał  Kunaszyk

13.30 – 13.45 – 7 milionów dla sektora – program PARP dla przedsiębiorstw na podnoszenie   kwalifikacji pracowników

13.45 – 14.00 – Praktykuj za granicą – Program EDTEX

14.00 – 14.30 – Razem dla przemysłu  mody – debata o współpracy szkół z  przedsiębiorcami i otoczeniem biznesu prowadzenie Sławomir Fater

14.30 – 15.00 – lunch

15.00 – 17.00 – networking TECHCONFEX

Debata odbywa się w czasie trwania  III edycji  targów TECHCONFEX  organizowanej przez  Spółkę  INTERSERVIS  uznanego  operatora targowego na terenie Polski i za granicą. Targi  odbywają się w dniach  18 – 20 kwietnia  w godzinach 9-17.

Wydarzenie zgromadzi kilkudziesięciu wystawców z kraju i zagranicy. Wśród nich znajdą się wiodący producenci i dystrybutorzy znanych na całym świecie marek. Techconfex spełnia oczekiwania wszystkich sektorów branży, zarówno dużych przedsiębiorstw, mających uznany status na rynku, jak i małych firm, mających dominujący udział w strukturze rynku.  Targi odbywają  się  co 2 lata i gromadzą wystawców przedstawicieli   czołowych  producentów  maszyn szyjących, prasowalniczych, krojczych,  systemów cad/cam i dodatków niezbędnych do produkcji m.in. odzieży, tekstyliów technicznych czy tapicerki.

Wstęp dla na targi  jest  bezpłatny – wystarczy zarejestrować się wcześniej za pośrednictwem strony internetowej  www.techconfex.pl    lub na miejscu w biurze obsługi.

Prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia udziału i odesłanie go na adres: b.slaby@altex.com.pl

Dodatkowo prosimy  o   wypełnianie i nadsyłanie nam  Ankiet o potrzebach kadrowych, którą  znajdują się w linku pod zaproszeniem ankieta łączy się ściśle z rekomendacja, które przygotowuje Rada, aby przedsiębiorcy mogli pozyskać środki na podnoszenie  kwalifikacji pracowników, o czym będzie mówił podczas debaty przedstawiciel PARP.

zgłoszenie-udziału19.04.18 (1)

 

odziez_-_edu-_ankieta_n

 

tekstylia_edu__ankieta_n_0

Debata Sektorowa podsumowanie

W dniu 28 września 2017r. w Łodzi podczas  największej imprezy wystawienniczo-seminaryjnej „Szwalnia  2018 – tylko dla profesjonalistów” odbyła się  debata sektorowa przygotowana przez   Radę ds. Kompetencji  Przemysł  Mody i Innowacyjnych  Tekstyliów

Hasłem  tegorocznej debaty była  „Współpraca szkół z przedsiębiorcami – efektywne  kształcenie  zawodowe dla potrzeb Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.

W debacie wzięli udział przedsiębiorcy i szkoły branżowe.

 

Program spotkania:

Jak oczarować i zachęcić uczniów do pracy w  przemyśle mody”  – doświadczenia  i oczekiwania  szkół  z  współpracy z przedsiębiorcami . Moderator – Prelegent:  Dariusz Zając – dyr. Szkoły Przemysłu Mody z Częstochowy

„Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji” – spotkania szkół z przedsiębiorcami.

Poszukuję wykwalifikowanych kadr” – doświadczenia i oczekiwania  przedsiębiorców z współpracy ze szkołami . Moderator – Prelegent : Piotr Rogósz – dziennikarz

Ze szkoły do pracy” – jak dzięki profesjonalnej edukacji  branżowej  budować  konkurencyjność  polskiego przemysłu mody. Moderator – Prelegent :  dr inż. Marzanna Lesiakowska – Jabłońska –  Prorektor ds.  dydaktycznych VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie

Wprowadź nowe technologie  do szkół” – prezentacje przedstawicieli światowych  producentów maszyn  i dodatków  do produkcji  w zakresie nowych rozwiązań  technicznych i technologicznych.  Przedstawiciele firm: Altex/Pfaff,  AMF Reece, Coats, Contec,  DAP Polska, Freudenberg, Union Knopf,  Tawo, Veit , Zawitex.

Oprócz udziału w prelekcjach zarówno przedstawiciele szkół jak i przedsiębiorstw mieli możliwość nawiązać bezpośrednie kontakty, wymienić doświadczenia w zakresie współpracy szkół z przedsiębiorstwami jak również podyskutować nad palącym problemem sektora jakim jest brak kadr.

Zarówno przedstawiciele szkół jak i przedsiębiorstw mówili nie tylko o dobrych przekładach współpracy, ale i  problemach  z jakimi  się spotykają  przy  nawiązywaniu współpracy w zakresie pozyskiwania miejsc  na praktyki dla uczniów, obostrzeniach prawnych wynikających z ustanawiania tych praktyk, a z drugiej strony z niemożliwością przyjęcia przez przedsiębiorstwa pełnych klas na praktyki, gdyż sektor nasz to głównie mikro i małe przedsiębiorstwa, gdzie  praktykę może odbywać jednocześnie zaledwie kilku uczniów i z tego powodu powstają duże komplikacje organizacyjne.

W załączeniu przedstawiamy prezentacje do wykorzystania jak również list skierowany do uczestników  debaty przez organizatorów Szwalni.

Ze szkoły do pracy_Marzanna Jabłońska

Współpraca-szkoły-zawodowej-z-pracodawcami_Dariusz-Zajac

Szwalnia 2018

Contec

Altex

Tawo

Union

Zawitex

 

 

DEBATA SEKTOROWA 28 września 2017r. Łódź

Rada ds. Kompetencji  Przemysł  Mody i Innowacyjnych  Tekstyliów serdecznie zaprasza  Przedsiębiorców, partnerów społecznych, organizacje wspierające edukację zawodową, dyrektorów   i nauczycieli uczących zawodu   w Szkołach Przemysłu Mody na debatę  sektorową :

Współpraca szkół z przedsiębiorcami – efektywne  kształcenie  zawodowe dla potrzeb Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.

Debata sektorowa Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów odbędzie się  w dniu 28 września 2017r.  w godzinach 10-16 podczas  największej imprezy wystawienniczo-seminaryjnej „Szwalnia  2018 – tylko dla profesjonalistów” w Łodzi  w ASP  ul. Wojska Polskiego 121.

„Szwalnia  2018 – tylko dla profesjonalistów”  odbywa się po raz  14 i co roku gromadzi ponad 200 czołowych  przedsiębiorców produkujących odzież, wyroby skórzane, tekstylia techniczne i tapicerkę.

Rada ds. Kompetencji  Przemysł  Mody i Innowacyjnych  Tekstyliów  postanowiła tegoroczną „Szwalnię…” wykorzystać do zacieśnienia  współpracy między szkołami przemysłu mody i przedsiębiorcami.

W programie   panele:

Jak oczarować i zachęcić uczniów do pracy w  przemyśle mody”  – doświadczenia  i oczekiwania  szkół  z  współpracy z przedsiębiorcami . Moderator – Prelegent:  Dariusz Zając – dyr. Szkoły Przemysłu Mody z Częstochowy

„Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji” – spotkania szkół z przedsiębiorcami.

Poszukuję wykwalifikowanych kadr” – doświadczenia i oczekiwania  przedsiębiorców z współpracy ze szkołami . Moderator – Prelegent : Piotr Rogósz – dziennikarz

Ze szkoły do pracy” – jak dzięki profesjonalnej edukacji  branżowej  budować  konkurencyjność  polskiego przemysłu mody. Moderator – Prelegent :  dr inż. Marzanna Lesiakowska – Jabłońska –  Prorektor ds.  dydaktycznych VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie

Wprowadź nowe technologie  do szkół” – prezentacje przedstawicieli światowych  producentów maszyn  i dodatków  do produkcji  w zakresie nowych rozwiązań  technicznych i technologicznych.  Przedstawiciele firm: Altex/Pfaff,  AMF Reece, Coats, Contec,  DAP Polska, Freudenberg, Union Knopf,  Tawo, Veit , Zawitex.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na debacie

Wojtek Słaby, Aleksandra Krysiak

Animatorzy  Rady ds.  Kompetencji Przemysł Mody i Innowacyjnych   Tekstyliów

Rekomendacje zmian/rozwiązań w obszarze edukacji dla sektora

Zakończone zostały prace nad przygotowaniem rekomendacji zmian/ rozwiązań w obszarze edukacji dla sektora  odzieżowo – tekstylnego w linku poniżej można się zapoznać z pełnym opracowaniem.

Rekomendacje rozwiązań

Info o Radzie