Opracowania wspierające działalność sektora w zakresie edukacji i budowania kapitału ludzkiego w sektorze

CKP Rekomendacje dotyczące wyposażenia placówek kształcenia praktycznego

IPRK Rekomendacje do opisania kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w sektorze przemysłu mody

moda komunikaty  Opracowanie merytoryczne materiałów informacyjnych o Radzie

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *