Rekomendacje zmian/rozwiązań w obszarze edukacji dla sektora

Zakończone zostały prace nad przygotowaniem rekomendacji zmian/ rozwiązań w obszarze edukacji dla sektora  odzieżowo – tekstylnego w linku poniżej można się zapoznać z pełnym opracowaniem.

Rekomendacje rozwiązań

Info o Radzie

Działania w projekcie

1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

Grupy Robocze Rady Sektorowej:

  • ds. programów nauczania,
  • ds. działań informacyjnych
  • dla partnerów społecznych