Filmy promujące sektor i edukację zawodową

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania do celów promocyjnych z filmów Hasło dostępu –  lewiatan

ZAWÓD PROJEKTANT
https://vimeo.com/249391212

DEBATA SEKTOROWA 19 Kwietnia 2018r. TARGI TECHCONFEX HALA EXPO ŁÓDŹ

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy  przedstawicieli władz centralnych i samorządowych;  dyrektorów i nauczycieli  z  Szkół  Przemysłu Mody, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji otoczenia biznesu oraz  instytucji rynku pracy   na  II Debatę Sektorową organizowaną przez Radę Sektorową ds. Kompetencji .

Udział w debacie   potwierdzili   przedstawiciele  ministerstw, władz samorządowych i PARP.

Przewodnie hasło  tegorocznej debaty  -” Z Radą ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych  Tekstyliów  w drodze po sukces”.

Termin  19.04.2018

MiejsceTargi   TECHCONFEX w hali EXPO Al. Politechniki 4.  SALA KONFERENCYJNA I PIĘTRO / http://techconfex.pl 

Debata  jest częścią projektu: „Rada Sektorowa ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów”,   finansowanego  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Oś priorytetowa II –  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w ramach umowy nr POWR.02.12.00-00-0008/16-02

Program

PROGRAM

9.00 – 11.00  – networking TECHCONFEX

11.00 – 11.10 – Otwarcie debaty powitanie gości Konrad Bilski

11.10 -11.30 – Rada ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów    wspiera rozwój  sektora 2017- 2018

11.30 – 11.45 – Podsumowanie V edycji Olimpiady Ogólnopolskiej z zakresu Projektowania i   wytwarzania odzieży

11.45 – 12.15 –  Szkoły z sukcesem – prezentacje szkół  z Nowego Sącza i Warszawy

12.15 – 12.45  – Przedsiębiorstwa wspierające  rozwój branży modowej  –  Norman, Recte

12.45 – 13.00 – Studia z Modą – prezentacje uczelni – ASP, Politechnika Łódzka, Via Moda

13.00 – 13.15 – Start na szycie – prezentacje  kształcenia alternatywnego – Ciekawe Szycie

13.15- 13.30 –  Sektorowa Rama Kwalifikacji, jako rozwiązanie na pozyskanie   wykwalifikowanych kadr dla  przemysłu mody   – Rafał  Kunaszyk

13.30 – 13.45 – 7 milionów dla sektora – program PARP dla przedsiębiorstw na podnoszenie   kwalifikacji pracowników

13.45 – 14.00 – Praktykuj za granicą – Program EDTEX

14.00 – 14.30 – Razem dla przemysłu  mody – debata o współpracy szkół z  przedsiębiorcami i otoczeniem biznesu prowadzenie Sławomir Fater

14.30 – 15.00 – lunch

15.00 – 17.00 – networking TECHCONFEX

Debata odbywa się w czasie trwania  III edycji  targów TECHCONFEX  organizowanej przez  Spółkę  INTERSERVIS  uznanego  operatora targowego na terenie Polski i za granicą. Targi  odbywają się w dniach  18 – 20 kwietnia  w godzinach 9-17.

Wydarzenie zgromadzi kilkudziesięciu wystawców z kraju i zagranicy. Wśród nich znajdą się wiodący producenci i dystrybutorzy znanych na całym świecie marek. Techconfex spełnia oczekiwania wszystkich sektorów branży, zarówno dużych przedsiębiorstw, mających uznany status na rynku, jak i małych firm, mających dominujący udział w strukturze rynku.  Targi odbywają  się  co 2 lata i gromadzą wystawców przedstawicieli   czołowych  producentów  maszyn szyjących, prasowalniczych, krojczych,  systemów cad/cam i dodatków niezbędnych do produkcji m.in. odzieży, tekstyliów technicznych czy tapicerki.

Wstęp dla na targi  jest  bezpłatny – wystarczy zarejestrować się wcześniej za pośrednictwem strony internetowej  www.techconfex.pl    lub na miejscu w biurze obsługi.

Prosimy o wypełnienie załączonego zgłoszenia udziału i odesłanie go na adres: b.slaby@altex.com.pl

Dodatkowo prosimy  o   wypełnianie i nadsyłanie nam  Ankiet o potrzebach kadrowych, którą  znajdują się w linku pod zaproszeniem ankieta łączy się ściśle z rekomendacja, które przygotowuje Rada, aby przedsiębiorcy mogli pozyskać środki na podnoszenie  kwalifikacji pracowników, o czym będzie mówił podczas debaty przedstawiciel PARP.

zgłoszenie-udziału19.04.18 (1)

odziez_-_edu-_ankieta_n

tekstylia_edu__ankieta_n_0

Debata Sektorowa podsumowanie

W dniu 28 września 2017r. w Łodzi podczas  największej imprezy wystawienniczo-seminaryjnej „Szwalnia  2018 – tylko dla profesjonalistów” odbyła się  debata sektorowa przygotowana przez   Radę ds. Kompetencji  Przemysł  Mody i Innowacyjnych  Tekstyliów

Hasłem  tegorocznej debaty była  „Współpraca szkół z przedsiębiorcami – efektywne  kształcenie  zawodowe dla potrzeb Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.

W debacie wzięli udział przedsiębiorcy i szkoły branżowe.

Program spotkania:

Jak oczarować i zachęcić uczniów do pracy w  przemyśle mody”  – doświadczenia  i oczekiwania  szkół  z  współpracy z przedsiębiorcami . Moderator – Prelegent:  Dariusz Zając – dyr. Szkoły Przemysłu Mody z Częstochowy

„Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji” – spotkania szkół z przedsiębiorcami.

Poszukuję wykwalifikowanych kadr” – doświadczenia i oczekiwania  przedsiębiorców z współpracy ze szkołami . Moderator – Prelegent : Piotr Rogósz – dziennikarz

Ze szkoły do pracy” – jak dzięki profesjonalnej edukacji  branżowej  budować  konkurencyjność  polskiego przemysłu mody. Moderator – Prelegent :  dr inż. Marzanna Lesiakowska – Jabłońska –  Prorektor ds.  dydaktycznych VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie

Wprowadź nowe technologie  do szkół” – prezentacje przedstawicieli światowych  producentów maszyn  i dodatków  do produkcji  w zakresie nowych rozwiązań  technicznych i technologicznych.  Przedstawiciele firm: Altex/Pfaff,  AMF Reece, Coats, Contec,  DAP Polska, Freudenberg, Union Knopf,  Tawo, Veit , Zawitex.

Oprócz udziału w prelekcjach zarówno przedstawiciele szkół jak i przedsiębiorstw mieli możliwość nawiązać bezpośrednie kontakty, wymienić doświadczenia w zakresie współpracy szkół z przedsiębiorstwami jak również podyskutować nad palącym problemem sektora jakim jest brak kadr.

Zarówno przedstawiciele szkół jak i przedsiębiorstw mówili nie tylko o dobrych przekładach współpracy, ale i  problemach  z jakimi  się spotykają  przy  nawiązywaniu współpracy w zakresie pozyskiwania miejsc  na praktyki dla uczniów, obostrzeniach prawnych wynikających z ustanawiania tych praktyk, a z drugiej strony z niemożliwością przyjęcia przez przedsiębiorstwa pełnych klas na praktyki, gdyż sektor nasz to głównie mikro i małe przedsiębiorstwa, gdzie  praktykę może odbywać jednocześnie zaledwie kilku uczniów i z tego powodu powstają duże komplikacje organizacyjne.

W załączeniu przedstawiamy prezentacje do wykorzystania jak również list skierowany do uczestników  debaty przez organizatorów Szwalni.

Ze szkoły do pracy_Marzanna Jabłońska

Współpraca-szkoły-zawodowej-z-pracodawcami_Dariusz-Zajac

Szwalnia 2018

Contec

Altex

Tawo

Union

Zawitex

Działania w projekcie

1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

Grupy Robocze Rady Sektorowej:

  • ds. programów nauczania,
  • ds. działań informacyjnych
  • dla partnerów społecznych